برخی از موضوعات مقالات:

 
دسته‌بندی نشده

2 (15977)

شرایط ایجاد تعهد سازمانی 1- پذیرش : در این مرحله شخص نفوذ دیگران را برای بدست آوردن چیزی مانند حقوق می پذیرد. 2- تعیین هویت کردن یا همانند سازی: در این مرحله شخص نفوذ خود ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15975)

مقدمه : از جمله اهداف تعاونی ها تامین نیاز اعضاء ایجاد ارزش افزوده و تحصیل در آمد متناسب می باشد . نوعی از شرکت های تجاری که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15974)

3- اطلاعات مربوط به استادان مشاور نام: نام خانوادگی: تخصص اصلی: رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی: شغل: محل خدمت: تعداد پایان نامه ها ورساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد: دکترا تعداد پایان نامه ها ورساله ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15973)

اهمیت ورزش ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت با محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. ورزش ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15972)

اهمیت ورزش ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت با محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. ورزش ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15971)

الکترونگاتیویته الکترونگاتیویته Electronegativity میزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولکول برای جذب جفت الکترون پیوندی بسوی خود است. متداول‌ترین مقیاس الکترونگاتیویته مقیاس نسبی الکترونگاتیوی پاولینگ ، متداول‌ترین مقیاس و مبتنی بر مقادیر تجربی انرژی‌های ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15970)

الکترونگاتیویته الکترونگاتیویته Electronegativity میزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولکول برای جذب جفت الکترون پیوندی بسوی خود است. متداول‌ترین مقیاس الکترونگاتیویته مقیاس نسبی الکترونگاتیوی پاولینگ ، متداول‌ترین مقیاس و مبتنی بر مقادیر تجربی انرژی‌های ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15969)

تقدیم و تشکر: تقدیم به استاد گرامی با آرزوی اینکه زندگیتان همچون طبیعتِ عجین گشته با روحتان پیوسته رویا ، پویا، با طراوت و طراوت بخش باشد پیشگفتار به حکم وظیفه جهت ارائه تحقیق به ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15968)

فصل پنجم انحرافات نمایندگی تعریف عمومی . بمنظور دریافت معنی از تجربه های زندگی ، مردم عموما یکسری طبقه بندی های شغلی را ایجاد می کنند .زمانیکه با یک پدیده جدید روبرو می شوند که ادامه مطلب…

background